„Крайдунавска импресия“ – смесен танц, музика Димитър Христов, хореография Румян Занев, Лорета Димитрова. Авторски права върху танца –  „Лира Груп“ ООД.  „Крайдунавска импресия“ се реализира с финансовата подкрепа на национален фонд „Култура“ по проект LI 159-6. Още при своя дебют печели първо място на Международен конкурс „Magic World“ 2022 в категория „Фолклор всички възрасти“. На следващата 2023 г. отново с финансовата подкрепа на национален фонд „Култура“ по проект за безвъзмездно обучение на репертоара на школата, г-жа Димитрова привлича два пъти повече изпълнители и надгражда танца като го превръща в една истинска импресия. За втора поредна година танцьорите се връщат с купата, в която вече има цели 30 златни медали в категория „Фолклор всички възрасти“.

„Варненски танц“ – смесен танц, музика Иван Иванов, хореография Димитър Манов, постановка Лорета Димитрова. Авторски права върху танца закупени от „Лира Груп“ ООД.  „Варненски танц“ печели Първо място на Международен конкурс „Magic World“2021 в категория „Фолклор сеньори“.

„Елица“ – музика Елица Тодорова и Стоян Янкулов, хореография Лорета Димитрова. Авторски права върху музиката – с договор между Елица Тодорова, Стоян Янкулов и Лира Груп ООД. Ексклузивни авторски права върху танца – „Лира Груп“ ООД

„Копчетата“ – женски шопски танц, музика народна, продуцент „Балканфолк“, хореография Лорета Димитрова. Авторски права върху танца – „Лира Груп“ ООД. Танц „Копчетата“ е разработен и носи духа на типичните хора’ от Радомирско.

„Шопи“ – мъжки шопски танц, музика Михаил Йорданов, хореография доц.Красимир Петров, постановка Лорета Димитрова. Авторски права върху танца с договор между Красимир Петров и „Лира Груп“ ООД.

„Шопите“ – смесен шопски танц, музика народна, хореография Лорета Димитрова. Авторски права върху танца – „Лира Груп“ ООД.

„Петрунино“ – смесен шопски танц, музика народна, продуцент „Балканфолк“, хореография Лорета Димитрова. Авторски права върху танца – „Лира Груп“ ООД.

Танците „Шопи“, „Копчетата“ и „Шопите“ са само част от репертоара, с който Лира Денс се яви на прегледите на 4-ти Национални прегледи на фолклорните ансамбли през 2013 г. и стана член на ЦИОФФ България, официален представител на ЮНЕСКО. Ансамбълът показа високо артистично ниво и е препоръчан от Национална секция на ЦИОФФ България да участва в Международни фолклорни фестивали.

„Игри край Струма“ – смесен македонски танц, музика Богомил Живков, Иван Иванов хореография Димитър Манов, постановка Лорета Димитрова.  Авторски права върху танца с договор между Димитър Манов и „Лира Груп“ ООД. Лира Денс посвещава този танц в памет на ТЕО!

„Любовта на ратая“ – камерен тракийски танц, музика Капански оркестър“, хореография Румян Занев, постановка Лорета Димитрова. Авторски права върху танца и музиката – с договор между Румян Занев и „Лира Груп“ ООД.

Розета - Лира Денс, България www.liragroup.eu

„Розета“ – стилизиран танц, музика народна, хореография Лорета Димитрова. Авторски права върху танца – „Лира Груп“ ООД. Премиерно танцът е разработен и представен на авторски спектакъл на „Лира Денс“ – „Грозното Патенце“ през юни 2015 г.