Вплитайки българския фолклор с други жанрове, в едно с целия пъстър колоритен репертоар,  се раждат творби като “Тифлис” и “Фюжън”. Хореографите създават неповторими български творби като “Шопите”, “Слънчогледи”, “Копчетата”, “Елица”. 

 БTA:

“Усетихме стихията на пясъчната буря в Египет, безгрижно и весело се забавлявахме в Гърция. Но най-важното – всичко, до което се докоснахме остави своя отпечатък и не остана в спомените ни, бе превъплатено в танци, който нашите ученици изучиха наред с историята им“, разказва Лорета Димитрова. „Пихме от извора на бита на страните и го пренесохме в дебрите на нашия, прекрасен, колоритен и богат български фолклор, който тачим и пазим с цялото си сърце. Тръгнахме двама, сега сме десетки пъти по двама, всички тези хора, запленени от идеята да откриеш, изучиш и пресъздадеш бита, културата, танца, красотата на народите“.

Година на създаване /придобиване на авторските права и постановка в Лира Денс/Име на произведениетоАвтори
2007 г.“Пунджаби”, карибска бачатамузика: Авентура
хореография и постановка: Лорета Димитрова
2008 г.“Елица”, български танцмузика: Елица Тодорова и Стоян Янкулов
хореография и постановка: Лорета Димитрова
2008 г.“Янка Софиянка”, български танцмузика: Развигор Попов, изпълнява Александър Александров – Алекс
хореография и постановка: Лорета Димитрова
2009 г.“Слънчогледи”, български танцмузика: музика: народна продуцент “Балканфолк” ООД
хореография и постановка: Лорета Димитрова
2010 г.“Ручейок”, руско-цигански танцмузика: Николай Сличенко
хореография и постановка: Анатолий Клочков
2010 г.“Петрунино”, български шопски танцмузика: народна продуцент “Балканфолк” ООД
хореография и постановка: Лорета Димитрова
2011 г.“Копче”, български шопски танцмузика: народна продуцент “Балканфолк” ООД
хореография и постановка: Лорета Димитрова
2012 г.“Зорба”, характерен гръцки танцмузика: Микис Теодоракис
хореография и постановка: Анатолий Клочков
2012 г.“Любовта на ратая”, български тракийски танцмузика: оркестър към Капански ансамбъл
хореография: Румян Занев
постановка: Лорета Димитрова
2013 г.“Шопи”, български шопски танцмузика: Михаил Йорданов
хореография: Красимир Петров
постановка: Лорета Димитрова
2014 г.“Игри край Струма”, български македонски танцмузика: Богомил Живков и Иван Иванов
хореография: Димитър Манов
постановка: Лорета Димитрова
2015 г.“Шест моми и един юнак”, руски танцмузика: Народна, обработка Виктор Темнов
хореография и постановка: Анатолий Клочков
2018 г.“Варненски танц”, български добруджански танцмузика: Иван Иванов
хореография: Димитър Манов
постановка: Лорета Димитрова
2019 г.“Севернячета” и “Палави муцунки”, български северняшки танц, децамузика: музика: народна продуцент “Балканфолк” ООД и Георги Андреев
хореография и постановка: Лорета Димитрова
2015 г., нов проект 2021 г.“Розета”, български танцмузика: народна
хореография и постановка: Лорета Димитрова
2011 г., нов проект 2022 г.“Тарантелла Неаполитана”, характерен италиански танцмузика: народна, обработка и изпълнение на цигилки: Лидия Радионова и Ралица Бобева