Вплитайки българския фолклор с други жанрове, в едно с целия пъстър колоритен репертоар, се раждат творби като “Тифлис” и “Фюжън”.

 БTA:

“Усетихме стихията на пясъчната буря в Египет, безгрижно и весело се забавлявахме в Куба. Но най-важното – всичко, до което се докоснахме остави своя отпечатък и не остана в спомените ни, бе превъплатено в танци, които нашите ученици изучиха наред с историята им“, разказва Лорета Димитрова. „Пихме от извора на бита на страните и го пренесохме в дебрите на нашия, прекрасен, колоритен и богат български фолклор, който тачим и пазим с цялото си сърце. Тръгнахме двама, сега сме десетки пъти по двама, всички тези хора, запленени от идеята да откриеш, изучиш и пресъздадеш бита, културата, танца, красотата на народите“.

Създаване/придобиване
на авторски права и постановка
Име на произведението Автори
2007 г.

“Пунджаби”, карибска бачата

музика: Авентура
хореография и постановка: Лорета Димитрова
2008 г. “Елица”, български танц музика: Елица Тодорова и Стоян Янкулов
хореография и постановка: Лорета Димитрова
2008 г. “Янка Софиянка”, български танц музика: Развигор Попов, изпълнява Александър Александров – Алекс
хореография и постановка: Лорета Димитрова
2009 г. “Слънчогледи”, български танц музика: народна продуцент “Балканфолк” ООД
хореография и постановка: Лорета Димитрова
2010 г. “Ручейок”, руско-цигански танц музика: Николай Сличенко
хореография и постановка: Анатолий Клочков
2010 г. “Петрунино”, български шопски танц музика: народна продуцент “Балканфолк” ООД
хореография и постановка: Лорета Димитрова
2011 г. “Копче”, български шопски танц музика: народна продуцент “Балканфолк” ООД
хореография и постановка: Лорета Димитрова
2012 г. “Зорба”, характерен гръцки танц музика: Микис Теодоракис
хореография и постановка: Анатолий Клочков
2012 г. “Любовта на ратая”, български тракийски танц музика: оркестър към Капански ансамбъл
хореография: Румян Занев
постановка: Лорета Димитрова
2013 г. “Шопи”, български шопски танц музика: Михаил Йорданов
хореография: Красимир Петров
постановка: Лорета Димитрова
2014 г. “Игри край Струма”, български македонски танц музика: Богомил Живков и Иван Иванов
хореография: Димитър Манов
постановка: Лорета Димитрова
2015 г. “Шест моми и един юнак”, руски танц музика: народна, обработка Виктор Темнов
хореография и постановка: Анатолий Клочков
2018 г. “Варненски танц”, български добруджански танц музика: Иван Иванов
хореография: Димитър Манов
постановка: Лорета Димитрова
2019 г. “Севернячета” и “Палави муцунки”, български северняшки танц, деца музика: народна продуцент “Балканфолк” ООД и Георги Андреев
хореография и постановка: Лорета Димитрова
2008 г. “Янка Софиянка”, български танц музика: Развигор Попов, изпълнява Александър Александров – Алекс
хореография и постановка: Лорета Димитрова
2015 г., нов проект 2021 г. “Розета”, български танц музика: народна
хореография и постановка: Лорета Димитрова
2011 г., нов проект 2022 г. “Тарантелла Неаполитана”, характерен италиански танц музика: народна, обработка и изпълнение на цигулки: Лидия Радионова и Ралица Бобева
хореография и постановка: Лорета Димитрова
2022 г., нов проект “Крайдунавска импресия”, български танц, реализация по проект с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ музика: Димитър Христов
хореография: Румян Занев
Постановка: Лорета Димитрова